ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MNB GIFT BAG/BOX

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ & ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ MY NEW BABY CENTER
ΜΕTA THN ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ - ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΩΡΩΝ MNB.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Ο διοργανωτής του κάθε διαγωνισμού είναι η «EXELIXI MMC IKE» (καλούμενη εφεξής MY NEW BABY CENTER ή EXELIXI MMC IKE), με σκοπό την προβολή και προώθηση προϊόντων εταιριών
  2. Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 
  3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει παραγγελία ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ Ή ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΩΡΩΝ MNB BAG όπου συμπεριλαμβάνει και Διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται με αναρτήσεις στα social media & site mynewbaby.gr.
  4. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της «EXELIXI MMC IKE», των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. 
  5. Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού θεωρείται η αναγραφόμενη στην εκάστοτε ανάρτηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

  1. Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων του εκάστου διαγωνισμού γίνεται ύστερα από κλήρωση σύμφωνα με τον παρόντα όρο.
  2. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής (δηλαδή όλες οι έγκυρες παραγγελίες της συγκεκριμένης διαφημιστικής ενέργειας της Mnb Bag - Box από το e-shop, www.mynewbaby.gr) σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο και λαμβάνουν από έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό. Στη συνέχεια η κλήρωση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής "Random Generator", αφού έχουν εισαχθεί όλοι οι αριθμοί, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο αριθμό της λίστας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο βήμα
  3. Εκτός από τους νικητές που θα αναδεικνύονται, θα κληρώνονται αντίστοιχα και ισάριθμοι επιλαχόντες.  
  4. Οι προβλεπόμενοι νικητές του Διαγωνισμού, ενημερώνονται με mail. Οι νικητές έχουν δικαίωμα μέχρι την επόμενη ημέρα στις 23:59 από την ενημέρωση, να αποστείλουν έγγραφη αποδοχή του ΔΩΡΟΥ και να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του στο mynewbabycenter@mnbcenter.gr .  
  5. Αν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την EXELIXI MMC IKE μέχρι την επόμενη ημέρα στις 23:59, τότε αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και η EXELIXI MMC IKE απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.